Internationale Pinksterroeiwedstrijden 2019

Wedstrijdinformatie

De middagwedstrijden (IPR) worden gestart in 3 heats. Voorafgaand aan de wedstrijden is er om 12.45 h. een stuurmansbespreking. Een half uur voor de start van elke heat moet er worden opgeroeid naar de start. De start is een vliegende start met een tussentijd van ongeveer 30 seconden. Bij de startvolgorde wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met het theoretische snelheidsveschil tussen de verschillende boottypen. We proberen hiermee onnodig inhalen te voorkomen. (De praktijk klopt echter niet altijd met de theorie.)

De ochtendwedstrijden (Skiffwedstrijden voor de jeugd) worden verroeid over een 2-ploegenbaan van 400 m. Er wordt 2x gestart, waarbij van baan wordt gewisseld.

Sinds enkele jaren zijn dit echte jeugdwedstrijden geworden. Dus voor 10 t/m 14 jarigen (geb. 2006-2002). Tegelijkertijd heeft ieder geboortejaar (naar Duits voorbeeld) nu een eigen categorie.

Meervoudig bootgebruik (’s middags)

Tussen de heats is voldoende tijd om van boot en/of bemanning te wisselen. Dit betekent, dat elke boot in principe 3x gebruikt kan worden. Ook iedere roeier zou aan 3 verschillende nummers mee kunnen doen. Dit laatste kom echter zelden voor. Er zijn wel meerdere ploegen en/of roeiers, die 2 maal starten. B.v. in heat 1 met 2 boten als H2x en in heat 3 nog een keer als H(C)4x+ (Een stuur is altijd wel te vinden.) Wie dit van plan is, wordt verzocht dit bij de inschrijving duidelijk te vermelden, zodat hiermee bij de indeling rekening kan worden gehouden.

Coaching en supporters

De start is eenvoudig per fiets te bereiken. Langs de gehele route kan er over verharde wegen worden meegefietst.

Uitslagen

De uitslagen worden zo snel mogelijk na de wedstrijden bekend gemaakt, waarna de prijsuitreiking plaats vindt. Als de techniek meewerkt, staan de uitslagen nog dezelfde avond op onze internetpagina’s.

Prijzen

Per categorie is er een medaille.

Bij de skiffwedstrijden voor de jeugd is er en medaille voor de nrs. 1, 2 en 3 in elke categorie.

Botenterrein

Het botenterrein bij Neptunus is van vrijdagmiddag tot zondagavond bewaakt. De paar boten, die nog eerder gebracht en/of later worden opgehaald kunnen tot nu toe altijd tijdelijk in onze roeiloods worden opgeslagen.