^Naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10

Aanmelden als lid van zeilvereniging Neptunus 

U kunt zich hier aanmelden als lid van de zeilvereniging "Neptunus" Delfzijl. Het is mij bekend dat het lidmaatschapsgeld per kalenderjaar € 40.- bedraagt en € 15.- extra indien tevens mijn partner lid wordt. Het lidmaatschap voor jeugd / studenten is € 10,- per kalenderjaar.

U kunt het lidmaatschap hier direct aanvragen via deze link of een aanvraagformulier downloaden.

Voorwaarden: Ik verklaar dit formulier naar waarheid te zullen invullen. Ik heb kennis kunnen nemen van de verenigingsstatuten en het jachthavenreglement en zal me hieraan conformeren, dit geldt ook voor de evt. gezinsleden.