^Naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10

Telefoonnummers van regionale en officiële instanties die voor de scheepvaart in Delfzijl en de Eemshaven van belang zijn.

Algemeen alarmnummer 112
Algemeen nummer regiopolitie 0900 - 8844
Bootlieden Vereniging Delfzijl (via NSC) 0596 - 640477
Brug 15 (Oude Eemskanaal) 0596 - 639997
Brug Weiwerd (via zeesluizen) 0596 - 633860
Bruggen Eemskanaal (centrale bediening) 0596 - 626662
Delfzicht ziekenhuis 0596 - 644444
Doktersdienst buiten kantoortijd 0900 - 9229
Douane Eemshaven 0596 - 516449
Douane Veendam 0598 - 696567
Douane Hengelo (regiekamer) 074 - 2480585
Farmsumerhaven 0596 - 640477
Groningen Seaports 0596 - 640400
Heemskesbrug (via zeesluizen) 0596 - 633860
Inspectie V & W divisie scheepvaart 088 - 4890000
Jachthaven KZRV Neptunus (apr. t/m sep.) 0596 - 615004
Jachthaven 't Dok Abel Tasman 0596 - 616560
Datema Delfzijl 0596 - 635252
Davids Maritiem 0596 - 634870
Kustwacht 0223- 542300
Loodsdienst Delfzijl 0596 - 614988
Alleen voor loods bestellen 0596 - 613672
K.L.P.D. (politie te water) 0596 - 635275
Koninklijke marechaussee 0596 - 686800
Nautisch Service Centrum (NSC) 0596 - 640477
Port State Control Nederland 070 - 4564650
Provinciale waterstaat 050 - 3164911
PW 18 (Aquarius) 06 - 53270449
Rijkshavenmeester/verkeersdienst Eemsmonding 0596 - 640498
Zeesluizen Delfzijl 0596 - 633860