Het bestuur

Het bestuur van de roeivereniging Neptunus is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de roeivereniging. Momenteel bestaat het bestuur van de roeivereniging uit de volgende personen:

Nathalie Folkers

Voorzitter

06-54245206

Hans Hoekman

Secretaris

06-19680247

Michiel Tuik

Wedstrijdcommissaris

06-22448054

Arjan Kock

Penningmeester

0595-433994

Wibo Roolvink

Materialencommissaris

06-14498837